Editorial Board

prof. dr hab. Beata Glinka - Editor-in-Chief

dr hab. Przemysław Hensel, UW professor - Managing Editor
dr Agnieszka Postuła

Thematic Editors

in 2016 
prof. dr hab. Beata Glinka
dr Grzegorz Król
dr hab. Maciej Ławrynowicz, prof. UEP
dr hab. Marta Postuła
dr Monika Skorek
dr Bartosz Sławecki
dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska, prof. UEP
prof. Warren Thorngate
dr hab. Mariusz Trojanowski
dr hab. Krzysztof Wach, prof. UEK
dr Agnieszka Wilczak
dr hab. Tomasz Zalega, prof. UW
dr Michał Zdziarski

in 2015
prof. dr hab. Witold Chmielarz
dr hab. Teresa Czerwińska, prof. UW
prof. dr hab. Beata Glinka
dr Jakub Górka
prof. dr hab. Marian Górski
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, prof. UG
dr Anna Pawłowska
dr Agnieszka Postuła
prof. dr hab. Kazimierz Ryć
dr Zofia Skrzypczak

prof. dr hab. Andrzej P. Wiatrak

in 2014
prof. dr hab. Beata Glinka
prof. zw. dr hab. Marian Górski
dr Grzegorz Król
dr Agnieszka Postuła
dr hab. Igor Postuła
dr Bartosz Sławecki
prof. zw. dr hab. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska

Statistical Editor dr hab. Jerzy Wierzbiński, UW professor

Linguistic Editors
Monika Sikorska, MSc
Amelia Wydra, MA

Editorial Secretary
Anita Sosnowska, MA,  asosnowska@wz.uw.edu.pl
tel. +48606428904

See also: Reviewers list

Faculty of Management, University of Warsaw
Szturmowa 1/3
02-678 Warsaw, tel. +48 22 5534021