Witamy na stronach "Problemów Zarządzania"

"Problemy Zarządzania" (ISSN 1644-9584) to pismo interdyscyplinarne wydawane od 2003 roku przez Wydział Zarządzania UW i umieszczone na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (11 punktów za publikację). Od początku istnienia kwartalnika staramy się stale poprawiać jakość oddawanych do rąk Czytelników publikacji, co osiągamy dzięki kilkustopniowej procedurze recenzowania złożonych materiałów oraz ciągłemu poszerzaniu listy Recenzentów i składu Rady Programowej pisma. Każdy z numerów ma wcześniej określony temat przewodni, my zaś dbamy, by prezentowane zagadnienia były aktualne, odzwierciedlały dyskusje toczące się w ramach dyscypliny, a każdy temat zaprezentowany z wielu stron. W kwartalniku publikują autorzy związani z najlepszymi ośrodkami naukowymi w Polsce, a także zagranicą.

Publikacja w kwartalniku jest bezpłatna. Wszystkie artykuły publikowane są na zasadzie otwartego dostępu i rozprowadzane na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 3.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/

Najbliższe numery

Tematy najbliższych numerów to:

 1. Polsko-brazylijskie doświadczenia w gospodarce i zarządzaniu: ostatnie tendencje (3/2017, cz. 2)
 2. Determinanty sukcesu w rozwoju sterowanymi potrzebami użytkownika technologii informacyjnych (IT) (4/2017)
 3. Zarządzanie, filozofia, refleksyjne praktyki (1/2018, cz. 1)
 4. Current tendencies in entrepreneurship research - theory and practice (1/2018, cz. 2)
 5. Zrównoważony rozwój a zachowania podmiotów gospodarujących na rynku (2/2018, cz. 1)
 6. Finanse i rachunkowość wobec zmian zachodzących w gospodarce XXI wieku (2/2018, cz. 2)
 7. Nowe trendy w finansach (3/2018, cz. 1)
 8. Współczesne wyzwania ładu akademickiego i współpracy uczelni z interesariuszami (3/2018, cz. 2)
 9. Zarządzanie w agrobiznesie (4/2018)

Aktualności

 • 10.01.2018 Problemy Zarządzania 3/2018, cz. 2 - zaproszenie

  Zapraszamy Państwa do składania artykułów do czasopisma naukowego „Problemy Zarządzania” (3/2018, cz. 2), którego tematem przewodnim będą współczesne wyzwania ładu akademickiego i współpracy uczelni z interesariuszami. Redaktorami prowadzącymi tom od strony merytorycznej będą: dr Katarzyna Dziewanowska, dr hab. Igor Postuła oraz dr Agnieszka Postuła.

 • 08.12.2017 Problemy Zarządzania 3/2018, cz. 2 - zaproszenie

  Zapraszamy Państwa do składania artykułów do czasopisma naukowego „Problemy Zarządzania” (3/2018, cz. 2), którego tematem przewodnim będą współczesne wyzwania ładu akademickiego i współpracy uczelni z interesariuszami. Redaktorami prowadzącymi tom od strony merytorycznej będą: dr Katarzyna Dziewanowska, dr hab. Igor Postuła oraz dr Agnieszka Postuła.

 • 06.12.2017 Problemy Zarządzania 4/2018, cz. 1 - zaproszenie

  Zapraszamy Państwa do składania artykułów do czasopisma naukowego „Problemy Zarządzania” (4/2018, cz. 1), którego tematem przewodnim będzie sektor publiczny i prywatny w ochronie zdrowia. Redaktorami prowadzącymi tom od strony merytorycznej będą prof. dr hab. Kazimierz Ryć, dr hab. Józef Haczyński oraz dr Zofia Skrzypczak.

 • 15.11.2017 Problemy Zarządzania 4/2018, cz. 2 - zaproszenie

  Zapraszamy Państwa do składania artykułów do czasopisma naukowego „Problemy Zarządzania” (4/2018, cz. 2), którego tematem przewodnim będzie zarządzanie w agrobiznesie. Redaktorem prowadzącym tom od strony merytorycznej będzie prof. dr hab. Andrzej P. Wiatrak.

 • 10.11.2017 Problemy Zarządzania 2/2018, cz. 2 - zaproszenie

  Zapraszamy Państwa do składania artykułów do czasopisma naukowego „Problemy Zarządzania” (2/2018, cz. 2), którego tematem przewodnim będą finanse i rachunkowość wobec zmian zachodzących w gospodarce XXI wieku. Redaktorem prowadzącym tom od strony merytorycznej będzie dr hab. Marta Postuła.