Witamy na stronach "Problemów Zarządzania"

"Problemy Zarządzania" (ISSN 1644-9584) to pismo interdyscyplinarne wydawane od 2003 roku przez Wydział Zarządzania UW i umieszczone na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (11 punktów za publikację). Od początku istnienia kwartalnika staramy się stale poprawiać jakość oddawanych do rąk Czytelników publikacji, co osiągamy dzięki kilkustopniowej procedurze recenzowania złożonych materiałów oraz ciągłemu poszerzaniu listy Recenzentów i składu Rady Programowej pisma. Każdy z numerów ma wcześniej określony temat przewodni, my zaś dbamy, by prezentowane zagadnienia były aktualne, odzwierciedlały dyskusje toczące się w ramach dyscypliny, a każdy temat zaprezentowany z wielu stron. W kwartalniku publikują autorzy związani z najlepszymi ośrodkami naukowymi w Polsce, a także zagranicą.

Publikacja w kwartalniku jest bezpłatna. Wszystkie artykuły publikowane są na zasadzie otwartego dostępu i rozprowadzane na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 3.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/

Najbliższe numery

Tematy najbliższych numerów to:

  1. Starzenie się społeczeństw a współczesne teorie ekonomiii i zarządzania (2/2016, t. 1)
  2. Zastosowanie zaawansowanych metod w analizach międzynarodowych badań porównawczych (2/2016, t. 2)
  3. Zarządzanie ludźmi w organizacjach non-profit (3/2016, t. 1)
  4. Rozwój badań nad przedsiębiorczością w kontekście globalnym (3/2016, t. 2)
  5. Teoria sieci społecznych w naukach o zarządzaniu (4/2016, t. 1)
  6. Efektywne zarzadzanie finansami w mikro i makroskali (4/2016, t. 2)

 

 

 

Aktualności

01.09.2016 Problemy Zarządzania w Web of Science

Miło nam poinformować, że nasz kwartalnik został umieszczony przez Thomson Reuters w bazie Web of Science Core Collection/ESCI

08.03.2016 Problemy Zarządzania 4/2016, t. 2 - zaproszenie

Zapraszamy Państwa do składania artykułów do numeru 1/2016, t. 2, którego tematem przewodnim będzie Efektywne zarzadzanie finansami w mikro i makroskali. Redaktorem prowadzącym tom od strony merytorycznej będzie dr hab., prof. ALK Marta Postuła.

19.11.2015 Problemy Zarządzania 2/2016, t. 2

Zapraszamy Państwa do składania artykułów do numeru 2/2016, t. 2, którego tematem będzie Zastosowanie zaawansowanych metod w analizach międzynarodowych badań porównawczych. Redaktorami prowadzącymi tom od strony merytorycznej będą prof. Warren Thorngate z Carlton University oraz dr Grzegorz Król.

22.10.2015 Zmarł Marek B. Kamiński

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 17 października 2015 r. zmarł Marek B. Kamiński, założyciel, Redaktor Naczelny i wieloletni Dyrektor Wydawnictwa Naukowego Akademii Leona Koźmińskiego.

02.10.2015 ODSZEDŁ PROF. DR HAB. STEFAN KWIATKOWSKI

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 1 października 2015 r. zmarł prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski