Witamy na stronach "Problemów Zarządzania"

"Problemy Zarządzania" (ISSN 1644-9584) to pismo interdyscyplinarne wydawane od 2003 roku przez Wydział Zarządzania UW i umieszczone na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (11 punktów za publikację). Od początku istnienia kwartalnika staramy się stale poprawiać jakość oddawanych do rąk Czytelników publikacji, co osiągamy dzięki kilkustopniowej procedurze recenzowania złożonych materiałów oraz ciągłemu poszerzaniu listy Recenzentów i składu Rady Programowej pisma. Każdy z numerów ma wcześniej określony temat przewodni, my zaś dbamy, by prezentowane zagadnienia były aktualne, odzwierciedlały dyskusje toczące się w ramach dyscypliny, a każdy temat zaprezentowany z wielu stron. W kwartalniku publikują autorzy związani z najlepszymi ośrodkami naukowymi w Polsce, a także zagranicą.

Publikacja w kwartalniku jest bezpłatna. Wszystkie artykuły publikowane są na zasadzie otwartego dostępu i rozprowadzane na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 3.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/

Najbliższe numery

Tematy najbliższych numerów to:

  1. Rozwój badań nad przedsiębiorczością w kontekście globalnym (3/2016, t. 2)
  2. Teoria sieci społecznych w naukach o zarzadzaniu (4/2016, t. 1)
  3. Efektywne zarzadzanie finansami w mikro i makroskali (4/2016, t. 2)
  4. Historia organizacji: inspiracja - brzemię - ostrzeżenie (2/2017)
  5. Sport management in changing environment - challenges, identities, innovation (3/2017)
  6. Determinanty sukcesu w rozwoju sterowanymi potrzebami użytkownika technologii informacyjnych (IT) (4/2017)
  7. Zarządzanie, filozofia, refleksyjne praktyki (1/2018)

 

 

 

Aktualności

22.11.2016 Problemy Zarządzania 1/2018 - zaproszenie

Zapraszamy Państwa do składania artykułów do numeru czasopisma naukowego „Problemy Zarządzania” (1/2018), którego tematem będzie: zarządzanie, filozofia, refleksyjne praktyki

22.11.2016 Problemy Zarządzania 4/2017 - zaproszenie

Zapraszamy Państwa do składania artykułów do numeru 4/2017, którego tematem przewodnim będą determinanty sukcesu w rozwoju sterowanym potrzebami użytkownika technologii informacyjnych (IT)

22.11.2016 Problemy Zarządzania 3/2017 - zaproszenie

Zapraszamy Państwa do składania artykułów do numeru 3/2017, którego tematem przewodnim będzie sport management in changing environment – challenges, identities, innovation

22.11.2016 Problemy Zarządzania 2/2017 - zaproszenie

Zapraszamy Państwa do składania artykułów do numeru 2/2017, którego tematem przewodnim będzie historia organizacji: inspiracja - brzemię - ostrzeżenie

22.11.2016 POLECAMY

Polecamy Państwa uwadze najciekawsze konferencje i kongresy naukowe, które odbędą się w najbliższym czasie: