Witamy na stronach "Problemów Zarządzania"

"Problemy Zarządzania" (ISSN 1644-9584) to pismo interdyscyplinarne wydawane od 2003 roku przez Wydział Zarządzania UW i umieszczone na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (11 punktów za publikację). Od początku istnienia kwartalnika staramy się stale poprawiać jakość oddawanych do rąk Czytelników publikacji, co osiągamy dzięki kilkustopniowej procedurze recenzowania złożonych materiałów oraz ciągłemu poszerzaniu listy Recenzentów i składu Rady Programowej pisma. Każdy z numerów ma wcześniej określony temat przewodni, my zaś dbamy, by prezentowane zagadnienia były aktualne, odzwierciedlały dyskusje toczące się w ramach dyscypliny, a każdy temat zaprezentowany z wielu stron. W kwartalniku publikują autorzy związani z najlepszymi ośrodkami naukowymi w Polsce, a także zagranicą.

Publikacja w kwartalniku jest bezpłatna. Wszystkie artykuły publikowane są na zasadzie otwartego dostępu i rozprowadzane na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 3.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/

Aktualności

 • 06.04.2017 Problemy Zarządzania 3/2017, t. 2 - zaproszenie

  Zapraszamy Państwa do składania artykułów do numeru 3/2017, t. 2, którego tematem przewodnim będą polsko-brazylijskie doświadczenia w gospodarce i zarządzaniu: ostatnie tendencje. Redaktorami prowadzącymi tom od strony merytorycznej będą: prof. dr hab. Beata Glinka, dr Renata Siuda-Ambroziak i prof. dr Ladislau Dowbor (Pontificia Universidade Católica de Sao Paulo).

 • 23.02.2017 POŻEGNANIE

  Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 23 lutego 2017 r. o godzinie 13.00 pożegnamy Profesora Grzegorza Domańskiego.  Osobę o szczególnym znaczeniu dla naszego pisma.

 • 06.12.2016 Problemy Zarządzania 3/2017, t. 1 - zaproszenie

  Zapraszamy Państwa do składania artykułów do numeru 3/2017, t. 1, którego tematem przewodnim będą zmiany systemowe w ochronie zdrowia. Redaktorami prowadzącymi tom od strony merytorycznej będą: prof. dr hab. Kazimierz Ryć, dr hab. Józef Haczyński oraz doc. Zofia Skrzypczak.

 • 22.11.2016 Problemy Zarządzania 1/2018 - zaproszenie

  Zapraszamy Państwa do składania artykułów do czasopisma naukowego „Problemy Zarządzania” (1/2018), którego temat brzmi: Zarządzanie, filozofia, refleksyjne praktyki. Redaktorami prowadzącymi tom od strony merytorycznej będą dr hab., prof. UW Przemysław Hensel, dr Piotr Makowski (IF UAM), dr Krzysztof Nowak-Posadzy (IF UAM) i dr Jarosław Boruszewski (IF UAM).

 • 22.11.2016 Problemy Zarządzania 4/2017 - zaproszenie

  Zapraszamy Państwa do składania artykułów do numeru 4/2017, którego tematem przewodnim będą determinanty sukcesu w rozwoju sterowanym potrzebami użytkownika technologii informacyjnych (IT)