Problemy Zarządzania 1/2018 - zaproszenie

Zapraszamy Państwa do składania artykułów do czasopisma naukowego „Problemy Zarządzania” (1/2018), którego temat brzmi: Zarządzanie, filozofia, refleksyjne praktyki. Redaktorami prowadzącymi tom od strony merytorycznej będą dr hab., prof. UW Przemysław Hensel, dr Piotr Makowski (IF UAM), dr Krzysztof Nowak-Posadzy (IF UAM) i dr  Jarosław Boruszewski (IF UAM).

Filozoficzne podstawy i inspiracje w zarządzaniu nieraz stanowiły przedmiot dociekań badawczych, publikacji naukowych i dyskusji akademickich. Kategoria refleksyjnej praktyki (codziennej, zawodowej i organizacyjnej) rzuca jednak więcej światła na relacje łączące dwie przywołane w tytule numeru dyscypliny - zarządzanie i filozofię. Co więcej, nie licząc ogólnych koncepcji „podmiotu sprawnego działania” (Tadeusz Kotarbiński), „refleksyjnego praktyka” (Donald Schön) oraz „rozważnego przywódcy” (Ikujiro Nonaka), kluczowe pojęcie refleksyjności nie zostało, jak dotąd, należycie zgłębione w naukach o zarządzaniu. Wydanie proponowanego numeru ma za zadanie wypełnienie tej niewątpliwej luki.

Artykuły mogą dotyczyć interpretacji refleksyjności w praktyce codziennej, zawodowej i organizacyjnej w kategoriach:

 • intuicji eksperckiej (przykładowa literatura: Gobet. F. i Chassy, P. (2009). Expertise and intuition: A tale of three theories. Minds and Machines, 19, 151-180),
 • kompetencji mentorskich (przykładowa literatura: Allen, T.A. i Eby, D.T. (red.) (2007). The Blackwell Handbook of Mentoring: A Multiple Perspectives Approach. Malden, MA: Wiley-Blackwell),
 • rozproszonego przywództwa (przykładowa literatura: von Krogh, G.,Nonaka, I. i Rechsteiner, L. (2012). Leadership in Organizational Knowledge Creation: A Review and Framework. Journal of Management Studies, 49(1), 240–277),
 • zawodowego sceptycyzmu (przykładowa literatura: Nelson, M.W. (2009). A Model and Literature Review of Professional Skepticism in Auditing. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 28(2), November,1–34),
 • profesjonalnego osądu (przykładowa literatura: Smith, M., Fiedler, B., Brown, B. i Kestell, J. (2001). Structure versus judgement in the audit process: a test of Kinney’s classification. Managerial Auditing Journal, 16(1), 40-49),
 • kompetencji informacyjnych i krytycyzmu informacyjnego (przykładowa literatura: Shapiro, J.J. i  Hughes, S.K. (Mar–Apr 1996). Information Literacy as a Liberal Art. Educom Review, 31(2); Andersen, J. (2008). Information criticism: where is it?. W:  A. Lewis (red.), Questioning Library Neutrality. Essays from Progressive Librarian. Sacramento, CA: Litwin Books, LLC),
 • oceny jakości informacji (przykładowa literatura: Eppler, M.J. (2006). Managing Information Quality. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag),
 • poznawczej specyfiki wiedzy-jak (przykładowa literatura: Hawley, K. (2003). Success and Knowledge-How. American Philosophical Quarterly, 40(1)),
 • planowania działania (przykładowa literatura: Bratman, M.E. (1987). Intention, Plans, and Practical Reason. Harvard University Press),
 • sprawnego działania i błędu praktycznego (przykładowa literatura:  Kotarbiński, T. (1955). Traktat o dobrej robocie. Łódź: Ossolineum; Kotarbiński, T. (1957). Udział myślenia w działaniu i działania w myśleniu. W: Sprawność i błąd. Warszawa: PZWS),
 • instytucjonalnych logik i zawodności organizacyjnych (przykładowa literatura: Lounsbury, M. i  Boxenbaum, E.(red.). (2013). Institutional Logics in Action. Volumes 39 a and b of Research in the Sociology of Organizations).

 

Jesteśmy przekonani, że proponowany numer tematyczny będzie najlepszą okazją do międzydyscyplinarnej wymiany myśli, przyczyni się do nawiązania stałej komunikacji naukowej pomiędzy środowiskami filozofów i specjalistów w zakresie zarządzania oraz będzie stanowić istotny wkład w badania z pogranicza zarządzania i filozofii.

Termin nadsyłania artykułów upływa 30 września 2017 roku.