Problemy Zarządzania 2/2017 - zaproszenie

Zapraszamy Państwa do składania artykułów do numeru 2/2017, którego tematem przewodnim będzie historia organizacji: inspiracja - brzemię - ostrzeżenie. Redaktorami prowadzącymi tom od strony merytorycznej będą prof. UEK, dr hab. Alojzy Czech (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) oraz dr hab. Tomasz Ochinowski (Uniwersytet Warszawski).

Artykuły mogą dotyczyć takich zagadnień, jak:

  • krytyczna analiza zjawiska „historycznego zwrotu” w naukach o zarządzaniu i jego znaczenie dla praktyki biznesowej,
  • różne perspektywy epistemologiczne w historycznym podejściu do problematyki zarządzania: historia myśli organizatorskiej, historia biznesu, społeczna historia biznesu, historia i historiografia organizacji oraz polskie tradycje intelektualne dotyczące wymienionych dziedzin,
  • szanse i ograniczenia włączenia polskich tradycji biznesowych do międzynarodowego dyskursu związanego z „historycznym zwrotem” w naukach o zarządzaniu,
  • projekt panoramy polskich tradycji biznesowych jako źródła inspiracji dla obecnych, innowacyjnych działań organizacyjnych,
  • historia organizacji a etyka biznesu,
  • historyczna perspektywa  we współczesnych koncepcjach przywództwa,
  • doświadczenie historyczne jako inspiracja teorii i praktyki zrównoważonego rozwoju,
  • obecność i funkcje  historii w działaniach współczesnych firm.

W planowanym numerze Problemów Zarządzania będą preferowane artykuły bazujące na badaniach historycznych i analizie  historiograficznej w kontekście problematyki zarządzania.

Artykuły można składać do 20 lutego 2017 roku.