Problemy Zarządzania 3/2017, t. 1 - zaproszenie

Zapraszamy Państwa do składania artykułów do numeru 3/2017, t. 1, którego tematem przewodnim będą zmiany systemowe w ochronie zdrowia.Redaktorami prowadzącymi tom od strony merytorycznej będą: prof. dr hab.  Kazimierz Ryć, dr hab. Józef Haczyński oraz doc. Zofia Skrzypczak.

Artykuły mogą dotyczyć takich zagadnień, jak:

- zmiany organizacji systemów ochrony zdrowia,

- sposoby finansowania ochrony zdrowia,

- zasoby ludzkie w systemie ochrony zdrowia,

- polityka lekowa i rynek farmaceutyczny.

 

Artykuły można nadsyłać do 30 kwietnia 2017 r.