Problemy Zarządzania 3/2017, t. 2 - zaproszenie

Zapraszamy Państwa do składania artykułów do numeru 3/2017, t. 2, którego tematem przewodnim będą polsko-brazylijskie doświadczenia w gospodarce i zarządzaniu: ostatnie tendencje. Redaktorami prowadzącymi tom od strony merytorycznej będą: prof. dr hab.  Beata Glinka,  dr Renata Siuda-Ambroziak i prof. dr Ladislau Dowbor (Pontificia Universidade Católica de Sao Paulo).

Tematyka artykułów może obejmować różne aspekty gospodarki i zarządzania, a także kontekst prawny, międzynarodowy i kulturowy, m.in.:

  • wyzwania gospodarki brazylijskiej,
  • wyzwania polskiej gospodarki,
  • polsko-brazylijska współpraca gospodarcza i handel międzynarodowy,
  • czynniki wpływające na FDI w Polsce i Brazylii,
  • przedsiębiorczość międzynarodowa,
  • zarządzanie międzynarodowe - aspekty organizacyjne i kulturalne,
  • produkty polskie i brazylijskie na rynkach międzynarodowych,
  • inne tematy związane z gospodarką i zarządzaniem z perspektywy polskiej i brazylijskiej.

Artykuły można nadsyłać do 31 maja 2017 r.