Problemy Zarządzania 4/2017 - zaproszenie

Zapraszamy Państwa do składania artykułów do numeru 4/2017, którego tematem przewodnim będą determinanty sukcesu w rozwoju sterowanym potrzebami użytkownika technologii informacyjnych (IT). Redaktorami prowadzącymi tom od strony merytorycznej będą prof. dr hab. Witold Chmielarz oraz dr Oskar Szumski.

Artykuły mogą dotyczyć takich zagadnień, jak:

 • metodyki badań rozwoju sterowanego potrzebami użytkownika IT,
 • uwarunkowania stosowania IT zgodnej z wymaganiami użytkownika,
 • ograniczenia stosowania IT ze względu na czynnik ludzki,
 • wizualizacja w komunikacji użytkownika z IT, projektowanie i wykorzystanie interfejsów,
 • ergonomia w projektowaniu i wykorzystaniu IT,
 • efektywność dostosowań systemów informatycznych do potrzeb użytkownika,
 • czynnik „ludzki” sukcesu i porażek zastosowań IT w innowacyjnej gospodarce,
 • reakcje użytkownika na pojawienie się nowych technologii (cloud computing, big data, mobile driven technology itp.),
 • analiza jakości IT ze względu na potrzeby użytkownika,
 • bezpieczeństwo zastosowań IT z punktu widzenia użytkownika,
 • przyczyny wykluczenia z obszaru IT,
 • znaczenie centrów wiedzy opartych o narzędzia IT,
 • media społecznościowe determinantem sukcesu IT,
 • wpływ e-marketingu na zachowania użytkowników IT,
 • wpływ zachowań użytkownika na kierunki rozwoju systemów e-administracji,
 • wpływ rozwoju sterowanego technologią (technology driven) na zachowania użytkownika IT,
 • IT w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
 • prawne implikacje włączenia użytkownika w procesy projektowania i wdrażania TI,
 • rola i miejsce użytkownika IT w metodykach i praktyce projektowania itp.

W planowanym numerze Problemów Zarządzania będą preferowane artykuły bazujące na problematyce rozwoju gospodarczego pobudzanego projektowaniem i budową systemów informatycznych wymuszanych potrzebami użytkownika i jego reakcjami na powstanie nowych technologii.

Artykuły można nadsyłać do 25 sierpnia 2017 r.