Najbliższe numery

Tematy najbliższych numerów to:

  1. Polsko-brazylijskie doświadczenia w gospodarce i zarządzaniu: ostatnie tendencje (3/2017, cz. 2)
  2. Determinanty sukcesu w rozwoju sterowanymi potrzebami użytkownika technologii informacyjnych (IT) (4/2017)
  3. Zarządzanie, filozofia, refleksyjne praktyki (1/2018, cz. 1)
  4. Current tendencies in entrepreneurship research - theory and practice (1/2018, cz. 2)
  5. Zrównoważony rozwój a zachowania podmiotów gospodarujących na rynku (2/2018, cz. 1)
  6. Finanse i rachunkowość wobec zmian zachodzących w gospodarce XXI wieku (2/2018, cz. 2)
  7. Nowe trendy w finansach (3/2018, cz. 1)
  8. Współczesne wyzwania ładu akademickiego i współpracy uczelni z interesariuszami (3/2018, cz. 2)
  9. Zarządzanie w agrobiznesie (4/2018)

Dla autorów