Kontakt

Wydział Zarządzania UW
ul. Szturmowa 1/3, pok. A 102
02-678 Warszawa, tel. (22) 55 34 021

Kontakt w sprawach bieżących i w związku z publikacją
mgr Anita Sosnowska asosnowska@wz.uw.edu.pl lub pz@wz.uw.edu.pl
tel. (22) 55 34 021; 606 428 904

Kontakt w sprawach merytorycznych
prof. dr hab. Beata Glinka bglinka@wz.uw.edu.pl  lub pz@wz.uw.edu.pl
dr hab. prof. UW Przemysław Hensel phensel@uw.edu.pl

Kontakt w sprawie zakupu (prenumeraty pisma)
trosa@wz.uw.edu.pl lub tel. (22) 55 34 164.