Problemy Zarządzania

"Problemy Zarządzania" to ogólnopolskie pismo interdyscyplinarne. Każdy z numerów kwartalnika ma wcześniej określony temat przewodni. W piśmie zamieszczane są materiały o charakterze naukowym, w tym w szczególności:

  • artykuły prezentujące z różnych perspektyw badawczych wszelkie problemy zarządzania i ekonomii,
  • komunikaty z badań,
  • recenzje książek (polskich i zagranicznych) i omówienia artykułów zamieszczonych w periodykach naukowych i branżowych.