"Problemy Zarządzania" są indeksowane przez:

 

Nadsyłane prace są przez nas kontrolowane za pomocą systemu iThenticate, który świadczy usługi z zakresu zapobiegania plagiatom na całym świecie.