Redakcja

Redaktor Naczelny

prof. dr hab. Beata Glinka

Redaktor Prowadzący

dr hab. prof. UW Przemysław Hensel

dr Agnieszka Postuła

Redaktorzy tematyczni

w 2016 roku
prof. dr hab. Beata Glinka
dr Grzegorz Król
dr hab. Maciej Ławrynowicz, prof. UEP
dr hab. Marta Postuła
dr Monika Skorek
dr Bartosz Sławecki
dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska, prof. UEP
prof. Warren Thorngate
dr hab. Mariusz Trojanowski
dr hab. Krzysztof Wach, prof. UEK
dr Agnieszka Wilczak
dr hab. Tomasz Zalega, prof. UW
dr Michał Zdziarski

w 2015 roku
prof. dr hab. Witold Chmielarz
dr hab. Teresa Czerwińska, prof. UW
prof. dr hab. Beata Glinka
dr Jakub Górka
prof. dr hab. Marian Górski
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, prof. UG
dr Anna Pawłowska
dr Agnieszka Postuła
prof. dr hab. Kazimierz Ryć
dr Zofia Skrzypczak

prof. dr hab. Andrzej P. Wiatrak

w 2014 roku
prof. dr hab. Beata Glinka
prof. dr hab. Marian Górski
dr Grzegorz Król
dr Agnieszka Postuła
dr hab. Igor Postuła
dr Bartosz Sławecki
prof. dr hab. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska

Redaktor statystyczny

prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński

Redakcja językowa
mgr Monika Sikorska
mgr Amelia Wydra

Sekretarz Redakcji 
mgr Anita Sosnowska asosnowska@wz.uw.edu.pl
tel. 606428904

Zob. też: Lista recenzentów

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Szturmowa 1/3, pok. A102
02-678 Warszawa, tel. (22) 5534021