Lista recenzentów

Lista Recenzentów współpracujących z „Problemami Zarządzania” w 2016 roku

dr Michał Ambroziak (Uniwersytet Warszawski)
dr Magdalena Andrałojć (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
dr Danuta Babińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
dr hab., prof. SGH Radosław Baran (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
dr hab., prof. US Anna Bera (Uniwersytet Szczeciński)
dr hab. Katarzyna Bilińska-Reformat (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
prof. dr hab. Piotr Błędowski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
dr Michał Bojanowski (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Barbara Borusiak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
dr Dorota Bourne (Henley Business School, University of Reading)
dr Robert Boutilier (Simon Frazer University, Canada)
dr Agnieszka Brzozowska (Uniwersytet Warszawski)
dr Maciej Brzozowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
dr Beata Buchelt (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
prof. dr hab. Halina Buk (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
prof. Eugene Burnstein (University of Michigan)
dr Dominik Buttler (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
dr hab., prof. UEK Paweł Cabała (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
prof. dr hab. Witold Chmielarz (Uniwersytet Warszawski)
dr Mariola Chrzanowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
dr hab. Krzysztof Cybulski (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Wojciech Czakon (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
dr Katarzyna Czernek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
dr Krzysztof Ćwik (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
prof. dr hab. Anna Dąbrowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
dr Katarzyna Dziewanowska (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Stanisław Flejterski (Uniwersytet Szczeciński)
dr hab., prof. US  Sławomir Franek (Uniwersytet Szczeciński)
dr Marzena Fryczyńska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
dr Konrad Fuks (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
dr Joanna Furmańczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
dr hab. Marta Gancarczyk (Uniwersytet Jagielloński)
dr Michał Gazdecki (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
dr Agnieszka Głodowska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr Natalia Gmerek (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
dr hab. Hanna Górska-Warsewicz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
prof. dr hab. Krystyna Gutkowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
dr hab. Józef Haczyński (Uniwersytet Warszawski)
dr hab., prof. UŁ Radosław Ignatowski (Uniwersytet Łódzki)
dr hab., prof. SGH Mirosław Jarosiński (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
prof. dr hab. Andrzej Jasiński (Uniwersytet Warszawski)
dr hab., prof. UW Grzegorz Jędrzejczak (Uniwersytet Warszawski)
dr Agnieszka Kacprzak (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz (Uniwersytet Warszawski)
dr Arkadiusza Kawa (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
dr hab. Tomasz Kawka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
dr Jerzy Kaźmierczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
prof. dr hab. Ewa Kieżel (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki (Uniwersytet Warszawski)
dr Patrycja Klimas (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
dr Małgorzata Kosała (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr Krzysztof Kosiec (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr hab., prof. UŁ Jerzy Kowaleski (Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi)
dr hab. Robert Kozielski (Uniwersytet Łódzki)
dr Grzegorz Król (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Joanna Kudełko (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr Anna Kuźmińska (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski (Uniwersytet Łódzki)
dr hab., prof. UE  Janusz M. Lichtarski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
dr hab. Renata Lisowska (Uniwersytet Łódzki)
dr hab., prof. UEP Maciej Ławrynowicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
dr Beata Łopaciuk-Gonczaryk (Uniwersytet Warszawski)
dr Marek Maciejewski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr Łukasz Małys (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
dr Bartłomiej Marona (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr hab. Grzegorz Mazurek (Akademia  Leona Koźmińskiego)
prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
dr hab., prof. UEK Czesław Mesjasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr hab., prof. UEK Ewa Miklaszewska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr Michał Młody (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
prof. dr hab. Henryk Mruk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
dr Marta Najda-Janoszka (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Jerzy Niemczyk (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
dr hab., prof. UG Anna M. Nikodemska-Wołowik (Uniwersytet Gdański)
prof. dr hab. Adam Noga (Akademia Leona Koźmińskiego)
prof. dr hab. Edward Nowak (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
prof. dr hab. Krzysztof Obłój (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Tomasz Ochinowski (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta (Akademia Leona Koźmińskiego)
prof. Andrei Panibratov (Graduate School of Management at Saint Petersburg State University)
dr Anna Pawłowska (Uniwersytet Warszawski)
dr Bożena Pera (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr Jan Pindakiewicz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
dr hab. Igor Postuła (Uniwersytet Warszawski)
dr hab.  Marta Postuła (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Błażej Prusak (Politechnika Gdańska)
dr Tomasz Rachwał (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
dr hab., prof. SAN Konrad Raczkowski (Społeczna Akademia Nauk)
dr Matevz Raskovic (University of Ljubljana)
dr Milena Ratajczak-Mrozek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
dr hab. Iga Rudawska (Uniwersytet Szczeciński)
dr hab., prof. US Edyta Rudawska (Uniwersytet Szczeciński)
dr Joanna Schmidt (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
dr Łukasz Sienkiewicz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
dr hab. Barbara Siuta-Tokarska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
prof. dr hab. Tadeusz Skoczny (Uniwersytet Warszawski)
dr Monika Skorek (Uniwersytet Warszawski)
dr hab., prof. UEP Beata Skowron-Mielnik (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
dr Zofia Skrzypczak (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Teresa Słaby (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
dr Bartosz Sławecki (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
dr Agnieszka Smalec (Uniwersytet Szczeciński)
prof. dr hab. Henryk Sterniczuk (University of New Brunswick, NB, Canada)
prof. dr hab. Jan Szambelańczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
dr hab., prof. UW Barbara Szatur-Jaworska (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Andrzej Sznajder (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
dr Oskar Szumski (Uniwersytet Warszawski)
dr hab., prof. UE Maja Szymura-Tyc (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
dr hab., prof. SGH Teresa Taranko (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
dr Adam Tatarynowicz (Singapore Management University)
dr Jolanta Tkaczyk (Akademia  Leona Koźmińskiego)
dr hab. Mariusz Trojanowski (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Jan Turyna (Uniwersytet Warszawski)
dr Maria Urbaniec (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
prof. dr hab. Grażyna Wieczorkowska (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński (Uniwersytet Warszawski)
dr Agnieszka Wilczak (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Robert Wolański (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. inż., prof. PŁ Agnieszka Zakrzewska-Bielawska (Politechnika Łódzka)
dr hab., prof. UW Tomasz Zalega (Uniwersytet Warszawski)
dr hab., prof. UE Przemysław Zbierowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
dr Rafał Zbyrowski (Uniwersytet Warszawski)
dr Jolanta Zrałek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
dr Agnieszka Żur (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Lista Recenzentów współpracujących z „Problemami Zarządzania” w 2015 roku
dr hab. Roman Batko (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab., prof. UMCS  Teresa Bednarczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
dr hab., prof. Pol. Śl. Jacek Bendkowski (Politechnika Śląska)
dr hab., prof. US Tomasz Bernat (Uniwersytet Szczeciński)
dr hab. Barbara Będowska-Sójka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
dr Anna Białek-Jaworska (DeLAB Uniwersytet Warszawski)
dr Agnieszka Brzozowska (Uniwersytet Warszawski)
dr Jan Brzozowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr hab. Joanna Cewińska (Uniwersytet Łódzki)
prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz (Uniwersytet Warszawski)
dr Aleksander Chrostowski (Uniwersytet Warszawski)
dr Mariola Ciszewska-Mlinarič (Akademia Leona Koźmińskiego)
dr Lidia Czarkowska (Akademia Leona Koźmińskiego)
dr hab., prof. UW Teresa Czerwińska (Uniwersytet Warszawski)
dr hab., prof. PG Nelly Daszkiewicz (Politechnika Gdańska)
dr hab., prof. UW Marian Dobrzyński (Uniwersytet Warszawski)
dr Katarzyna Dziewanowska (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Dariusz Dziuba (Uniwersytet Warszawski)
dr Renata Gabryelczyk (DeLAB Uniwersytet Warszawski)
dr Maciej Gajewski (Uniwersytet Warszawski)
dr Małgorzata Gajowiak  (Politechnika Poznańska)
dr hab. Marta Gancarczyk  (Uniwersytet Jagielloński)
dr Jacek Gancarczyk  (Uniwersytet Jagielloński)
prof. zw. dr hab. Aleksandra Gaweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
dr hab., prof. UO Robert Geisler  (Uniwersytet Opolski)
prof. dr hab. Beata Glinka (Uniwersytet Warszawski)
dr Jakub Górka (Uniwersytet Warszawski)
prof. zw. dr hab. Marian Górski (Uniwersytet Warszawski)
dr Waldemar Grzywacz (Uniwersytet Warszawski)
dr hab., prof. UW Józef Haczyński (Uniwersytet Warszawski)
dr hab., prof. UW Przemysław Hensel (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Adam W. Jelonek  (Uniwersytet Jagielloński)
dr Agnieszka Kacprzak (Uniwersytet Warszawski)
dr Magdalena Kaczmarek  (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Warszawa)
dr hab., prof. SGGW Joanna Kisielińska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
dr hab., prof. UEK Jacek Klich (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr Monika Klimontowicz  (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
dr hab. Ewa Kocój (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab., prof. SGH  Jan Koleśnik (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
dr hab., prof. ALK  Izabela Koładkiewicz (Akademia Leona Koźmińskiego)
dr Jarosław Korpysa (Uniwersytet Szczeciński)
dr Waldemar Kozioł (Uniwersytet Warszawski)
dr Ewa Krakowińska (Uniwersytet Warszawski)
dr Grzegorz Król (Uniwersytet Warszawski)
dr Lech Kurkliński (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
dr hab. Iwona Laskowska (Uniwersytet Łódzki)
dr hab., prof. UE Jacek Lisowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
dr inż. Sławomir Luściński (Politechnika Świętokrzyska)
dr hab. Maciej Ławrynowicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
dr hab., prof. US Sebastian Majewski (Uniwersytet Szczeciński)
dr Ana Paula Pereira Marques (Universidade do Minho)
dr hab. Marek Monkiewicz (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Maria Nawojczyk (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
prof. dr hab. Bogusław Nierenberg (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Ewelina Nojszewska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
prof. dr hab. Alojzy Nowak (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Tomasz Ochinowski (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Joanna Olbryś (Politechnika Białostocka)
dr hab. Jacek Pasieczny (Uniwersytet Warszawski)
dr Zofia Patora-Wysocka  (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
dr Anna Pawłowska (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Stanisław Piątek (Uniwersytet Warszawski)
dr Agnieszka Postuła  (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Igor Postuła (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Marta Postuła (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Izabela Pruchnicka- Grabias (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
dr Agnieszka Pugacewicz (DeLAB Uniwersytet Warszawski)
dr Anna Radiukiewicz (Instytut Studiów Politycznych PAN)
dr hab. Jarosław Ropęga (Uniwersytet Łódzki)
dr hab., prof. US Iga Rudawska (Uniwersytet Szczeciński)
prof. zw. dr hab.  Kazimierz Ryć (Uniwersytet Warszawski)
dr hab., prof. UE Adam Samborski  (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
prof. dr hab. Tadeusz Skoczny (Uniwersytet Warszawski)
doc. dr Zofia Skrzypczak (Uniwersytet Warszawski)
dr Aleksandra Spik (Uniwersytet Warszawski)
dr Iwona Sroka (Uniwersytet Warszawski)
dr Urszula Starakiewicz (Uniwersytet Warszawski)
prof. zw. dr hab. Jadwiga Suchecka (Uniwersytet Łódzki)
doc. dr Mariusz Szałański (Uniwersytet Warszawski)
dr Piotr Szpunar (Uniwersytet Rzeszowski)
dr Oskar Szumski (Uniwersytet Warszawski)
dr hab., prof. UZ Arkadiusz Świadek (Uniwersytet Zielonogórski)
asst. prof., phd.  Pusanisa Thechatakerng (Meajo University/ MBA/ Sansai, Chiang Mai 50290 Thailand)
dr Mariusz Trojak  (Uniwersytet Jagielloński)
dr Katarzyna Trzpioła (Uniwersytet Warszawski)
prof. zw. dr hab. Jan Turyna (Uniwersytet Warszawski)
dr hab., prof. UEK Krzysztof Wach (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr hab. Krzysztof Walczak (Uniwersytet Warszawski)
dr Aleksandra Wąsowska (Uniwersytet Warszawski)
prof. zw. dr hab. Andrzej P. Wiatrak (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Ryszard Wierzba (Uniwersytet Gdański)
dr Radosław Winiarski (Uniwersytet Warszawski)
dr Małgorzata Winter (Uniwersytet Warszawski)
dr Rafał Wisła (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab., prof. SGH Marzanna Witek-Hajduk  (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
dr hab. Robert Wolański (Uniwersytet Warszawski)
doc. dr Ryszard Zach (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Małgorzata Zaleska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
dr hab., prof. UE Przemysław Zbierowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
dr Marek Zborowski (Uniwersytet Warszawski)
dr Rafał Zbyrowski (Uniwersytet Warszawski)
dr Michał Zdziarski (Uniwersytet Warszawski)
dr hab., prof. US Magdalena Zioło (Uniwersytet Szczeciński)
dr hab. Marcin Żemigała (Uniwersytet Warszawski)
dr Agnieszka Żur (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Recenzenci spoza jednostki (do 31 grudnia 2014 r.):
dr hab. Prof. SGH Maria Aluchna (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa)
dr Magdalena Andrałojć (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
dr hab. Roman Batko (Uniwersytet Jagielloński)
prof. Eugene Burnstein (University of Michigan)
dr Dominik Buttler (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
prof. dr hab. Czesław Bywalec (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr Joanna Cewińska (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Mirosław Chaberek (Uniwersytet Gdański)
dr Małgorzata Ciesielska (Teesside University Business)
dr Iwona Cieślak (Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa)
dr Sylwia Ciuk (Oxford Brookers University, Business School)
dr Rowland Curtis (Queen Mary University, London)
dr Lidia Czarkowska (Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa)
dr hab. Marcin Czech (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
dr Michał Flieger (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. prof. UE Aldona Frączkiewicz-Wronka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
dr Małgorzata Fryszak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)
dr Joanna Furmańczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
dr Łukasz Gacek (Uniwersytet Jagielloński)
dr Małgorzata Gajda-Kantorowska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr hab. Łukasz Gaweł (Uniwersytet Jagielloński)
dr Monika Golonka (Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa)
prof. zw. dr hab. Andrzej Gospodarowicz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
prof. nzw. dr hab. inż. Ewa Górska (Politechnika Warszawska)
dr Svetlana Gudkova (Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa)
prof. dr hab. Krystyna Gutkowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa)
dr hab. prof. UG Jerzy Gwizdała (Uniwersytet Gdański)
dr hab. prof. UE Janina Harasim (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
prof. zw. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa)
dr Michał Izak (University of Lincoln)
prof. dr hab. Adam Jelonek (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Dariusz Jemielniak (Akademia Leona Koźmińskigo, Warszawa)
dr hab. prof. PŁ Elżbieta Jędrych (Politechnika Łódzka)
prof. zw. dr hab. Irena Jędrzejczyk (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa)
dr hab. prof. ALK Stanisław Jędrzejewski (Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa)
dr Piotr Kaczmarek-Kurczak (Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa)
dr Katarzyna Karbowiak (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa)
dr hab. prof. UJK Jarosław Karpacz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
dr Jerzy Kaźmierczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
ks. dr hab. prof. UKSW Krzysztof Kietliński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
prof. dr hab. Ewa Kieżel (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
dr hab. prof. SGGW Joanna Kisielińska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa)
dr hab. Jerzy Kociatkiewicz (University of Essex)
dr hab. prof. ALK Izabela Koładkiewicz (Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa)
prof. dr hab. Monika Kostera (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. prof. UŁ Robert Kozielski (Uniwersytet Łódzki)
prof. zw. dr hab. Barbara Kożuch (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Jan Kreft (Uniwersytet Jagielloński)
dr Paweł Krzyworzeka (Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa)
dr Lech Kurkliński (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa)
dr Iwona Laskowska (Uniwersytet Łódzki)
dr hab. prof. ALK Dominika Latusek-Jurczak (Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa)
doc. dr Antoni Ludwiczyński (Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa)
dr Maciej Ławrynowicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
dr Agnieszka Maciąg (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa)
dr Rafał Maciąg (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Monika Marcinkowska (Uniwersytet Łódzki)
dr hab. prof. SGH Piotr Masiukiewicz (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa)
dr Paweł Mielcarz (Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa)
dr hab. prof. UE Ewa Miklaszewska (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
prof. zw. dr hab. Jan Monkiewicz (Politechnika Warszawska)
prof. zw. dr hab. Henryk Mruk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
prof. dr hab. Bogusław Nierenberg (Uniwersytet Jagielloński)
dr Sylwia Nieszporska (Politechnika Częstochowska)
prof. zw. dr hab. Adam Noga (Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa)
dr hab. prof. SGH Ewelina Nojszewska (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa)
prof. zw. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta (Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa)
prof. zw. dr hab. Celina Olszak (Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice)
prof. zw. dr hab. Emil Orzechowski (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Jacek Otto (Politechnika Łódzka)
dr Małgorzata Pawłowska (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa)
dr hab. Celina Pańkowska (Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice)
prof. Tuomo Peltonen (University of Turku)
dr Piotr Pilch (Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa)
dr Beata Radzka (Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa)
dr hab. prof. WSZ Edyta Rudawska (Uniwersytet Szczeciński)
dr hab. prof. USz Iga Rudawska (Uniwersytet Szczeciński)
dr hab. prof. SGH Krzysztof Rutkowski (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa)
dr hab. Radosław Rybkowski (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. prof. ALK Robert Rządca (Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa)
dr hab. prof. UE Adam Samborski (Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice)
dr Joanna Schmidt (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
dr Małgorzata Sidor-Rządkowska (Wyższa Szkoła Zarządzania/Polish Open University, Warszawa)
dr Bartosz Sławecki (Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań)
dr Mirosław Sosnowski (Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa)
prof. zw. dr hab. Kazimierz Sowa (Uniwersytet Jagielloński)
dr Agnieszka Strzelecka (Politechnika Częstochowska)
prof. zw. dr hab. Jadwiga Suchecka (Uniwersytet Łódzki)
dr hab. prof. ALK Czesław Szmidt (Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa)
dr Martyna Śliwa (Newcastle University Business School)
dr hab. prof. WSU Beata Świecka (Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie)
dr Renata Trochimiuk (Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa)
dr Ewa Trojnar (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. prof. UEK Krzysztof Wach (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr Barbara Więckowska (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa)
prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński (Uniwersytet Jagielloński)
dr Anna Wozniak (Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa)
prof. zw. dr hab. Małgorzata Zaleska (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa)
dr Michał Zawadzki (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Ewa Ziemba (Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice)

Recenzenci z jednostki (Uniwersytet Warszawski) (do 31 grudnia 2014 r.):
dr Maciej Bernatt
prof. zw. dr hab. Jerzy Bogdanienko
prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz
dr Adam Chmielewski
dr Aleksander Chrostowski
doc. dr Krzysztof Cybulski
dr hab. prof. UW Teresa Czerwińska
dr hab. prof. UW Marian Dobrzyński
dr inż. Przemysław Dubel
prof. zw. dr hab. Jan Gajda
doc. dr Maciej Gajewski
prof. zw. dr hab. Roman Głowacki
dr Jakub Górka
prof. zw. dr hab. Marian Górski
dr Waldemar Grzywacz
dr hab. n. med. prof. UW Józef Haczyński
dr Agnieszka Kacprzak
prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz
prof. zw. dr hab. Jerzy Kisielnicki
dr hab. prof. UW Krzysztof Klincewicz
dr Waldemar Kozioł
doc. dr Ewa Krakowińska
dr Grzegorz Król
prof. zw. dr hab. Remigiusz Krzyżewski
prof. dr hab. Mirosława Lasek
dr Tomasz Ludwicki
prof. zw. dr hab. Alina Majchrzycka-Guzowska
dr inż. Arkadiusz Manikowski
dr hab. Marek Monkiewicz
prof. zw. dr hab. Alojzy Z. Nowak
dr hab. Tomasz Ochinowski
dr Małgorzata Olszak
dr Tomasz Parys
dr hab. Jacek Pasieczny
dr Anna Pawłowska
prof. dr hab. Stanisław Piątek
doc. dr Ewa Pietrusińska
doc. dr Robert Pietrusiński
doc. dr Włodzimierz Piotrowski
dr Agnieszka Postuła
dr hab. Igor Postuła
doc. dr Andrzej Rutkowski
prof. zw. dr hab. Kazimierz Ryć
dr Monika Skorek
doc. dr Zofia Skrzypczak
dr Alicja Sobczak
prof. zw. dr hab. Andrzej Sopoćko
dr Iwona Sroka
dr Urszula Starakiewicz
dr hab. prof. UW Wiesław Szczęsny
prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer
prof. dr hab. Jan Śliwa
dr Grzegorz Tchorek
dr hab. Mariusz Trojanowski
prof. zw. dr hab. Jan Turyna
prof. zw. dr hab. Andrzej P. Wiatrak
prof. zw. dr hab. Grażyna Wieczorkowska
prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
dr Agnieszka Wilczak
dr Radosław Winiarski
dr Małgorzata Winter
dr hab. Robert Wolański
doc. dr Ryszard Zach
dr hab. prof. UW Tomasz Zalega
dr Mariola Zalewska
dr Michał Zdziarski
dr hab. Marcin Żemigała
prof. zw. dr hab. Jerzy Żyżyński

Procedura recenzowania