Problemy Zarządzania

"Problemy Zarządzania" to ogólnopolskie pismo interdyscyplinarne. Każdy z numerów kwartalnika ma wcześniej określony temat przewodni. W piśmie zamieszczane są materiały o charakterze naukowym, w tym w szczególności:

  • artykuły prezentujące z różnych perspektyw badawczych wszelkie problemy zarządzania i ekonomii,
  • komunikaty z badań,
  • recenzje książek (polskich i zagranicznych) i omówienia artykułów zamieszczonych w periodykach naukowych i branżowych.

"Problemy Zarządzania" są indeksowane przez:

 

Nadsyłane prace są przez nas kontrolowane za pomocą systemu iThenticate, który świadczy usługi z zakresu zapobiegania plagiatom na całym świecie.

Rada programowa

Przewodniczący:
prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak (Wydział Zarządzania UW)

Członkowie:
prof. Bernard Arogyaswamy (Le Moyne College, NY)
prof. dr hab. Ryszard Borowiecki (Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków)
prof. George Cairns (RMIT, Australia)
prof. Lothar Cerny (Cologne University of Applied Sciences)
prof. Barbara Czarniawska (Gothenburg Research Institute, Uniwersytet w Goteborgu)
prof. dr hab. Marian Gorynia (Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań)
prof. dr hab. Krzysztof Konecki (Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki)
prof. dr Slawomir Magala (Rotterdam School of Management, Erasmus University)
dr Julian Mahari (BPH Breakthrough Projects Holding AG, Szwajcaria)
prof. Jeff Michelman (University of North Florida)
prof. Gyewan Moon (Kyungpook National University)
prof. dr hab. Krzysztof Obłój (Wydział Zarządzania, UW)
prof. Patrick O'Sullivan (Grenoble Business School, Francja)
prof. Rolf Solli (Goteborg University i Gothenburg Research Institute, Szwecja)
prof. Victor Starodubrovskij (Międzynarodowy Instytut Zarządzania, Moskwa)
prof. Jeff W. Steagall (Weber University, Uthah)
prof. dr hab. Andrzej Szumański (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński)
prof. Ruth Taplin (University of Leicester)
prof. zw. dr hab. Jan Turyna (Wydział Zarządzania UW)
prof. Janine Wedel (SPP, George Mason University)
prof. dr hab. Zofia Wysokińska (Instytut Ekonomii, Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka (Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański)

Redakcja

Redaktor Naczelny

prof. dr hab. Beata Glinka

Redaktor Prowadzący

dr hab. prof. UW Przemysław Hensel

dr Agnieszka Postuła

Redaktorzy tematyczni

w 2016 roku
prof. dr hab. Beata Glinka
dr Grzegorz Król
dr hab. Maciej Ławrynowicz, prof. UEP
dr hab. Marta Postuła
dr Monika Skorek
dr Bartosz Sławecki
dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska, prof. UEP
prof. Warren Thorngate
dr hab. Mariusz Trojanowski
dr hab. Krzysztof Wach, prof. UEK
dr Agnieszka Wilczak
dr hab. Tomasz Zalega, prof. UW
dr Michał Zdziarski

w 2015 roku
prof. dr hab. Witold Chmielarz
dr hab. Teresa Czerwińska, prof. UW
prof. dr hab. Beata Glinka
dr Jakub Górka
prof. dr hab. Marian Górski
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, prof. UG
dr Anna Pawłowska
dr Agnieszka Postuła
prof. dr hab. Kazimierz Ryć
dr Zofia Skrzypczak

prof. dr hab. Andrzej P. Wiatrak

w 2014 roku
prof. dr hab. Beata Glinka
prof. dr hab. Marian Górski
dr Grzegorz Król
dr Agnieszka Postuła
dr hab. Igor Postuła
dr Bartosz Sławecki
prof. dr hab. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska

Redaktor statystyczny

prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński

Redakcja językowa
mgr Monika Sikorska
mgr Amelia Wydra

Sekretarz Redakcji
mgr Anita Sosnowska asosnowska@wz.uw.edu.pl
tel. 606428904

Zob. też: Lista recenzentów

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Szturmowa 1/3, pok. A102
02-678 Warszawa, tel. (22) 5534021