Problemy Zarządzania

"Problemy Zarządzania" to ogólnopolskie pismo interdyscyplinarne. Każdy z numerów kwartalnika ma wcześniej określony temat przewodni. W piśmie zamieszczane są materiały o charakterze naukowym, w tym w szczególności:

  • artykuły prezentujące z różnych perspektyw badawczych wszelkie problemy zarządzania i ekonomii,
  • komunikaty z badań,
  • recenzje książek (polskich i zagranicznych) i omówienia artykułów zamieszczonych w periodykach naukowych i branżowych.

"Problemy Zarządzania" są indeksowane przez:

 

Nadsyłane prace są przez nas kontrolowane za pomocą systemu iThenticate, który świadczy usługi z zakresu zapobiegania plagiatom na całym świecie.

Rada programowa

Przewodniczący:
prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak (Wydział Zarządzania UW)

Członkowie:
prof. Bernard Arogyaswamy (Le Moyne College, NY)
prof. dr hab. Ryszard Borowiecki (Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków)
prof. George Cairns (RMIT, Australia)
prof. Lothar Cerny (Cologne University of Applied Sciences)
prof. Barbara Czarniawska (Gothenburg Research Institute, Uniwersytet w Goteborgu)
prof. dr hab. Marian Gorynia (Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań)
prof. dr hab. Krzysztof Konecki (Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki)
prof. dr Slawomir Magala (Rotterdam School of Management, Erasmus University)
dr Julian Mahari (BPH Breakthrough Projects Holding AG, Szwajcaria)
prof. Jeff Michelman (University of North Florida)
prof. Gyewan Moon (Kyungpook National University)
prof. dr hab. Krzysztof Obłój (Wydział Zarządzania, UW)
prof. Patrick O'Sullivan (Grenoble Business School, Francja)
prof. Rolf Solli (Goteborg University i Gothenburg Research Institute, Szwecja)
prof. Victor Starodubrovskij (Międzynarodowy Instytut Zarządzania, Moskwa)
prof. Jeff W. Steagall (Weber University, Uthah)
prof. dr hab. Andrzej Szumański (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński)
prof. Ruth Taplin (University of Leicester)
prof. zw. dr hab. Jan Turyna (Wydział Zarządzania UW)
prof. Janine Wedel (SPP, George Mason University)
prof. dr hab. Zofia Wysokińska (Instytut Ekonomii, Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka (Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański)

Redakcja

Redaktor Naczelny

prof. dr hab. Beata Glinka

Redaktor Prowadzący

dr hab. prof. UW Przemysław Hensel

dr Agnieszka Postuła

Redaktorzy tematyczni
w 2012 roku
prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz
doc. dr Krzysztof Cybulski
prof. dr hab. Beata Glinka
prof. zw. dr hab. Marian Górski
dr hab. prof. UW Grzegorz Karasiewicz
dr hab. Jacek Pasieczny
prof. zw. dr hab. Kazimierz Ryć
doc. dr Zofia Skrzypczak
prof. zw. dr hab. Andrzej P. Wiatrak
w 2013 roku
dr Aleksander Chrostowski
dr hab. prof. UW Teresa Czerwińska
dr hab. prof. UW Przemysław Hensel
dr hab. prof. UJ Bogusław Nierenberg
dr hab. prof. UW Tomasz Zalega
w 2014 roku
prof. dr hab. Beata Glinka
prof. zw. dr hab. Marian Górski
dr Grzegorz Król
dr Agnieszka Postuła
dr hab. Igor Postuła
dr Bartosz Sławecki
prof. zw. dr hab. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska

Redaktor statystyczny

prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński

Redakcja językowa
mgr Monika Sikorska
mgr Amelia Wydra

Sekretarz Redakcji
mgr Anita Sosnowska asosnowska@wz.uw.edu.pl
tel. 606428904

Zob. też: Lista recenzentów

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Szturmowa 1/3, pok. A102
02-678 Warszawa, tel. (22) 5534021