Prenumerata

Prenumerata i dystrybucja pisma:
Tomasz Rosa

Wydział Zarządzania UW
Ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
e-mail: trosa@wz.uw.edu.pl; wydawnictwo@wz.uw.edu.pl

Prenumeraty można dokonać przesyłając zamówienie na:
e-mail: trosa@wz.uw.edu.pl; wydawnictwo@wz.uw.edu.pl  lub fax: (22) 5534198 z dopiskiem: Wydawnictwo Naukowe WZ. Prenumeratę można także zamówić telefonicznie: (22) 5534164

Na dokumencie przysłanym przez instytucję należy podać:

  • nazwę instytucji zamawiającej,
  • adres,
  • numer NIP oraz zgodę na wystawienie faktury bez podpisu odbiorcy.

Cena kwartalnika dla prenumeratorów 35,00 zł (140 złotych za rok, brutto). Wysyłka niezwłocznie po ukazaniu numeru, w cenie prenumeraty koszt przesyłki.

Prenumeratorzy prywatni (nie instytucje) mogą zamawiać kwartalnik wysyłając pieniędze na konto:

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania; numer konta: 11-116022020000000060848803 z dopiskiem zapłata za kwartalnik "Problemy Zarządzania"

Jeśli chcecie Państwo nabyć pojedyncze numery pisma prosimy o kontakt z Wydawnictwem Wydziału Zarządzania:
(22) 5534164; trosa@wz.uw.edu.pl; wydawnictwo@wz.uw.edu.pl